Пожалуйста переверните девайс
Կրթական
Էկոհամակարգ
Սկսվել են աշխատանքներ մի ծրագրի շուրջ, որի նպատակն է ստեղծել մեկ միասնական հարթակ, որն ունակ կլինի ինտեգրելու գիտական ​​ոլորտի բովանդակային մասը կրթական միջավայրի ներկայացուցիչների փորձի, պրակտիկայի և գործիքների մեջ:
«Կրթական էկոհամակարգի» ձևավորման գործընթացը ենթադրում է.
Էկոհամակարգը ներառում է օգտագործողի առանձին միջերեսներ և տարրեր, որոնցից յուրաքանչյուրը գործընթացի մասնակիցներին թույլ է տալիս միմյանց հետ հաղորդակցվել և ընդհանուր համակարգի մաս կազմել ՝ ունենալով մեկ էլեկտրոնային հարթակ:
Մենք այստեղ ենք
Համակարգի ստեղծում
Մեթոդաբանության մշակում
Փորձարկում
Իրականացում
Հաշվի առնելով այս ամենը՝ ծրագրի հիմնական խնդիրներից մեկը կրթական միասնական հարթակի ստեղծումն է, որն ունակ կլինի ներգրավել բարձրորակ կրթական գործընթացի բոլոր բաղադրիչները, ինչպես գործնական, այնպես էլ մեթոդոլոգիական առումով և ապահովել կրթական ծրագրերի հիմքում ընկած նյութերի և հարակից տարրերի, ինչպես նաև ապրանքների առումով՝ գործընթացների առավել արդյունավետ դասավորվածությունը:
Մինչ օրս մենք հայտնաբերել ենք մեծ թվով բովանդակություն կրողների` տարբեր ոլորտների և ուղղությունների հետազոտողների, ովքեր երկար ժամանակ աշխատել են գիտական ​​աշխատությունների ստեղծման վրա, որոնք թույլ են տալիս մշակել նոր կրթական ծրագրեր և մեթոդներ` հիմնված այլընտրանքային մոտեցման վրա: Ցավոք, այս պահին չկա որևէ հարթակ, որը կարողանա միավորել բովանդակության կրողներին և բովանդակություն ստացողներին (կրթական կառույցներ, նախադպրոցական հաստատություններ, դպրոցներ, համալսարաններ և այլն):
Մենք պայմանագիր ենք կնքել AYB հիմնադրամի հետ` նոր մրցույթներ ստեղծելու, երեխաների արժեքների կոորդինատ համակարգ ձևավորելու գծով համատեղ աշխատանքներ կատարելու և նոր պրակտիկա և խաղային կրթական տեխնոլոգիաներ ներդնելու հետ կապված:
Մենք պայմանավորվել ենք մի շարք գործընկերների հետ մեթոդաբանության մշակմանը, MVP (նվազագույն կենսունակ արտադրանք) հարթակի ստեղծմանը և հետագա իրականացմանը նրանց մասնակցության վերաբերյալ:
Պլատֆորմը ներառում է առանձին միջերեսներ երեխաների, ծնողների, տնօրենների և ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների, հարակից արտադրանք ստեղծող բիզնեսի ներկայացուցիչների համար:
Թվային անձնագրեր
AI մեխանիզմներ
Գործիքներ
Կրթական էկոհամակարգ
Թվային կրթական հարթակ
Մասնակիցներ
տարրեր
էկոհամակարգի
Marketplace
Ուսանողներ
Աշակերտներ
Ուսուցիչներ
ԾՆողներ
Մարդիկ
Համալսարաններ
Հանրակրթական դպրոցներ
Մասնավոր դպրոցներ
Արտադպրոցական հաստատություններ
Մանկապարտեզներ
Ուսումնական հաստատու–թյուններ
Տուրիստական ընկերություններ
Բովանդակություն արտադրողներ
Բանկեր և ֆինանսական հաստատություններ
ՄՌ ընկերություններ
Առևտրային ընկերություններ
Սպորտային համալիրներ
Կազմակերպիչներ
Լրատվական. ընկերություններ
Ընկերություններ
Հարցումներ, խնդրագրեր
Հաշվապահական հաշվառման վարկանիշի ավտոմատացված հաշվարկման համակարգ
Պլատֆորմում շարունակական կրթության ծրագրերի հիման վրա վկայագրեր:
Աշակերտների կարողությունների գնահատման համակարգ
Առցանց դասընթացներ
Միասնական դպրոցական ծրագիր
Կրթության վարկեր, ֆինանսական օգնություն ծնողներին
Կամավորներ
Peer-to-peer կրթություն Համատեղ կրթության սենյակներ, շրջանակներ
Վարկանիշային համակարգեր
Իրադար–ձություններ
Crowdfunding հարթակ
Սոցիալական ցանց Circles
Մասնավոր ուսուցիչներ
Ուսումնական ծրագրեր
Ինտեգրումներ
Ուսանողների հմտությունների ոլորտային հավասարակշռում
Երեխայի հաջողություննների հիման վրա խորհուրդներ ծնողներին
Մեծ տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն
Կարիերայի ուղղորդում
Գործունեության ոլորտի ընտրություն
Համալսարանի որոնում
Անդամի ID
Մասնակցի արտադրողականության գնահատում թվային տվյալների գնահատման հիման վրա
Մասնակցի պրոֆիլը, նրա նվաճումների պատմությունը
Կրթական հարցերի վերաբերյալ որոշումներին մասնակցելու հնարավորություն
Տոմսեր, կտրոններ, զեղջի քարտեր և այլն
Ուսումնական հաստատությունների գնման միասնական հարթակ
Ուսանողների ապրանքներ
Իրադարձությունների և մասնավոր դասերի ընտրություն
Ծառայությունների ամրագրման համակարգ
Մշակույթի, արվեստի, ավանդույթների տարրերի համադրությունը և դրանց ինտեգրումը կրթական ծրագրերին նպաստում է այլընտրանքային մտածողության ձևավորմանը և երեխայի զարգացմանը:
այլ նախագծեր
Հրատարակչական նախագիծ
Հայ մշակույթի գրադարան
Նախագիծ
Իմաստուններ
301 Իմաստության երկիր | © 2021.
Նյութերի մեջբերումը հնարավոր է միայն հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ թույլտվությամբ
ստեղծվել է սիրով
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Ես ուզում եմ աջակցել
նախագծին
Դուք կարող եք աջակցել նախագծին՝ ընտրելով ստորև ներկայացված տարբերակներից մեկը: